alan adi satiliktir.
telefon&Whatsapp +90532 696 88 seksenyedi mail: boratomas[@]gmail.com